Monday, 11 December 2017

UNIT 2. FOOD

In Unit 2, we explored basic principles of nutrition ( pyramid of food ), shared what a healthy meal looks like in Sant Boi, and investigated the impact of processed food and added sugar on health ( how much sugar do we drink/ eat). We analyzed how advertisements influence food choices in different ways. For the final unit project, we explored and map our local food environment by taking a walk around our school’s neighborhood and online research. We created a presentation to share with our international peers. Our challenge was to develop ideas about how we could improve access to healthy foods in our community.

A la Unitat 2, hem explorat els principis bàsics de la nutrició (piràmide alimentària), compartit el que és un menjar saludable a Sant Boi, i investigat l'impacte dels aliments processats i el sucre afegit sobre la salut (quant de sucre consumim / mengem). Hem analitzat  com els anuncis influeixen en e que triem . Per al projecte de la unitat final, hem explorat i mapejat el nostre entorn alimentari local passejant pel barri de la nostra escola i la recerca en línia. Hem creat una presentació per compartir amb els nostres companys internacionals. El nostre repte era desenvolupar idees sobre com podríem millorar l'accés a aliments saludables de la nostra comunitat.

 

No comments:

Post a Comment